Partner de l’associació cultural italiana

Què és ETC?

L’associació cultural ETCÈTERA neix a principis del 2016 amb la voluntat de crear i fomentar la practica d’activitats i accions que permetin difondre, potenciar i donar suport a totes aquelles activitats de caire cultural, històric, patrimonial, o social que aportin valors a la societat.

La nostra clara referència és el territori que ens en envolta, sense emmirallar-nos en cap ciutat concreta, cercant sinergies entre els elements que integren aquest espai de compartició, aquest continent particular que es nodreix de tants continguts que tenen la cultura com a punt de partida.

inici

Reclamem, des de l’aprenentatge que necessitem i l’experiència que posen a l’abast dels altres, la militància cultural que necessita aquesta àrea geogràfica, històricament menystinguda, per situar-la al lloc i espai que li correspon. Som conscients que només amb la suma d’esforços, accions i gestos se superen les diferències i es guanya en conjunt. Els compartiments estancs s’han d’abolir per donar pas a la interacció en el coneixement. Cultura en majúscules, territori endavant!